Kontakt z nami

Kontakt telefoniczny
z naszym Centrum:


(33) 472 29 00

+48 798 218 850


Rejestracja telefoniczna:

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki

w godz. 7:00 - 15:00


oraz

środy

w godz. 7:00 - 17:00


NASZE USŁUGI:

 

 • MRI kardiologiczne
 • MRI głowa
 • MRI kanał kręgowy
 • MRI układ nerwowy
 • MRI narząd ruchu
 • MRI jama brzuszna
 • MRI miednica
 • MRI narząd rodny
 • Echo serca
 • Doppler tętnic szyjnych


Zdrowie pupila przede wszystkim!

Najlepszy sprzęt, najlepsza opieka.

Strona główna / Usługi

Usługi

W Śląskim Centrum Weterynaryjnej Diagnostyki Obrazowej wykonujemy przede wszystkim badania za pomocą rezonansu magnetycznego (ang. MRI = magnetic resonance imaging). 

Rezonans magnetyczny pozwala na zbadanie większości tkanek i narządów, jednakże głównym wskazaniem są schorzenia układu nerwowego, schorzenia ortopedyczne oraz kardiologiczne. Jest to nieinwazyjna, całkowicie bezpieczna metoda uzyskiwania 
obrazów wnętrza ciała.
Obejmujemy opieką psy, koty, świnki miniaturowe, króliki oraz inne zwierzęta domowe.
Każde wykonywane badanie komercyjne realizowane jest w ramach działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP, jako element prowadzonych prac B+R.

W najbliższym czasie planujemy wprowadzić dodatkowo badania z zakresu ultrasonografii (echo serca, Doppler tętnic szyjnych)
oraz nowatorskie terapie regeneracyjne
z wykorzystaniem komórek macierzystych
.


Nasz personel z chęcią udzieli Państwu bliższych informacji.

Wskazania do MRI

1. Serce, klatka piersiowa i śródpiersie – MRI jest jedyną nieinwazyjną metodą umożliwiającą ocenę wydolności i metabolizmu mięśnia sercowego:

 • ocena wydolności mięśnia sercowego,
 • wady strukturalne (PFO, ASD, VSD) oraz wady zastawkowe,
 • guzy serca,
 • choroby dużych naczyń,
 • guzy płuc naciekające na ścianę klatki piersiowej.

2. Głowa – MRI umożliwia dokładną ocenę mózgowia oraz narządów zmysłów (oka i ucha):

 • podejrzenie guzów mózgowia,
 • diagnostyka przyczyn padaczki wtórnej,
 • urazy obejmujące mózgoczaszkę, podejrzenie krwawienia węwnątrzczaszkowego,
 • zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionej etiologii,
 • schorzenia oka oraz nerwów wzrokowych,
 • schorzenia ucha środkowego i wewnętrznego wraz z błędnikiem oraz nerwów słuchowych,
 • schorzenia demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane),
 • schorzenia degeneracyjne,
 • schorzenia kątów mostowo móżdżkowych,
 • badania angio MR naczyń mózgowia,
 • ocena przestrzeni płynowych.

3. Kanał kręgowy i obwodowy układ nerwowy – MRI jest obecnie najlepszą metodą diagnostyki zaburzeń neurologicznych związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa:

 • guzy kanału kręgowego,
 • ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego,
 • ocena stanu dysków międzykręgowych w diagnostyce dyskopatii,
 • zaburzenia neurologiczne (np. porażenia) o niewyjaśnionej etiologii.

4. Narząd ruchu – MRI jest jedyną nieinwazyjną metodą, która uwidacznia stan łąkotek stawowych, chrząstek oraz więzadeł i ścięgien:

 • urazy mięśni,
 • potwierdzenie złamania (w przypadku gdy obraz RTG nie jest jednoznaczny),
 • ocena stawu kolanowego,
 • ocena stawu skokowego,
 • ocena obręczy barkowej,
 • ocena stawów biodrowych.
5. Narządy jamy brzusznej:
 • różnicowanie zmian ogniskowych nadnerczy,
 • zmiany ogniskowe narządów miąższowych i ich różnicowanie.

6. Miednica i narząd rodny:

 • nowotwory narządów rodnych i gruczołu krokowego,
 • zmiany zapalne.

Przewaga rezonansu magnetycznego (MRI) nad tomografią komputerową oraz klasycznymi zdjęciami radiologicznymi

Rezonans magnetyczny, w przeciwieństwie do Tomografii Komputerowej i klasycznych zdjęć radiologicznych, nie wykorzystuje promieni RTG, ponadto nie zaburza żadnych reakcji biologicznych organizmu     ani przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego. Technika MRI pozwala również na uzyskanie znacznie lepszego kontrastu pomiędzy strukturami miękkotkankowymi, niż jakakolwiek inna metoda obrazowania.

W obrazowaniu ośrodkowego układu nerwowego rezonans magnetyczny jest optymalną metodą przy podejrzeniu procesów demielinizacyjnych, zmian zapalnych, guzów mózgu, udarów niedokrwiennych, patologii oczodołu oraz patologii naczyniowych (angio MRI). Rezonans magnetyczny jest również najlepszą metodą służącą do oceny kanału kręgowego, struktur wewnątrzkanałowych, struktur kostnych i tkanek miękkich przykręgosłupowych.

W zakresie układu kostno-stawowego rezonans magnetyczny pozwala na zobrazowanie guzów kości, ocenę struktur kości (konwersja i rekonwersja szpiku), aparatu więzadłowego i otaczających mięśni, ocenę szpary stawowej, chrząstek stawowych i pozostałych elementów stawu. Żadna inna metoda nie pozwala na tak dokładną ocenę więzadeł i struktur chrzęstnych. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu MRI pozwala na określenie nie tylko struktury, ale również funkcji tkanek.

W zakresie jamy brzusznej jest niezastąpioną metodą przy podejrzeniu guzów trzustki, nerek                 i nadnerczy oraz zmian ogniskowych wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem dróg żółciowych (cholangio MRI).

Ponadto MRI jest jedyną nieinwazyjną metodą umożliwiającą ocenę wydolności
i metabolizmu mięśnia sercowego
, ocenę funkcji aparatu zastawkowego oraz diagnostykę wad strukturalnych.